H2 – socialinės globos įstaigų higiena

H2

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(008)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.. 6 val.

 

008

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

 

 

PP, HB, H2

Prieš pradedant dirbti

 

PT

Kas penkeri metai