HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ KURSAI ŠIAULIUOSE

Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-01)

 

1. HB

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

(007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Asmens higienos, rankų plovimo svarba ir rankų plovimo taisyklės. Asmeninės saugos priemonės.

2. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų grupės, sukėlėjų savybės, dezinfekcija, sterilizacija.

3. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo keliai.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos principai. Imunitetas. Skiepai.

2
2. H1 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 017) 1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus). 6
3. H2

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(008)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.. 6
4. H3

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(009)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
5. H4

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(010)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys soliariumo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
6. H5

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(011)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo bei kitų poilsio ir pramogų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
7. H6

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(013)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
8. H7

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(016) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos ir bendruosius keleivinio transporto visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
9. H8

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(018)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus 6
10. H9

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(019)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius geriamojo vandens tiekimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomi ūkinės veiklos apribojimai. 5
11. H10

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(020) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto saugos principai ir maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai. 6
12. H11

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(021)

1. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) priežiūra, valymo būdai ir technologijos (valymas, valiklių, dezinfekantų, kitų biocidų naudojimas, patalpų vėdinimas, kenkėjų kontrolė). 6
13. H12

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(022)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys skalbyklų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6
14. H13

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(023)

1. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų grupės ir jų ypatumai. 6
15. H14

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(024)

1. Laidojimo patalpų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai. 6
16. H15 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal nuodingųjų medžiagų rūšis ir jų veiklos bei darbo vietų ypatumus) 1. Nuodingųjų medžiagų grupės, jų savybės, poveikis, priklausomai nuo jų rūšies, fizinių ir cheminių savybių, patekimo, kaupimosi, išsiskyrimo iš organizmo būdų. Bendrosios žinios apie nuodingųjų medžiagų toksiškumą, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. 6
17. HBB

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

(020) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto tvarkymo subjektų ir asmenų, tvarkančių maistą, higienos reikalavimai. 2