PIRMOSIOS PAGALBOS KURSAI ŠIAULIUOSE

 

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai
 

Vairuotojas dėmesio !!!

Teisinė pareiga suteikti pirmąją pagalbą nustatyta Baudžiamojo kodekso 162 straipsnyje.

162 Baudžiamojo kodekso straipsnis pirmas paragrafas: tas, kas turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus šio žmogaus gyvybei, nors turėjo galimybę suteikti jam pagalbą, baudžiamas laisvės atėmimu iki dviejų metų. Antras paragrafas: nebus baudžiamas tas, kas nesuteikė pagalbos, reikalaujančios medicininio tyrimo arba kai tuo momentu jau galima yra medicinos specialistų pagalba.

Griežtai draudžiama palikti nukentėjusįjį be priežiūros. 

IĮ „SVEIKATOS MOKYMAI“ išmokys kaip teisingai suteikti pirmąją pagalbą.

 

Informuojame, kad daugelio profesijų, darbų ar veiklos sričių darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą ir privalo įgyti žinių ir įgūdžių sveikatos klausimais.

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-01)

Nr.

Programos kodas

Mokymo programos pavadinimas*

Privalomos temos

Mokymo trukmė**

(akademinės valandos)

1.

PP

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018)

 

1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus,

netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

8

2.

PT

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018)

 

1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų asmenų gaivinimo ypatumai.

2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

4. Pirmosios pagalbos naujovės.

4

3.

PG

Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(004, 005)

 

1. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Kraujavimo stabdymas, tvarstymas.

3. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas.

4. Traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno.

6. Gyvybės požymiai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, nukentėjusiojo būklės įvertinimas, trauminio šoko požymiai.

7. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba. Psichologinės pagalbos principai.

8. Pirmosios pagalbos rinkiniai, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

9. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, nukentėjusiojo parengimas transportuoti ir pagalbos teikimas transportuojant.

10. Asmeniui, patyrusiam anafilaksiją, terminį ar cheminį nudegimą, šautines žaizdas ar suspaudimą, pirmosios pagalbos teikimo tvarka.

11. Ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui) pirmosios pagalbos teikimo tvarka. Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

18

4.

KP

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(001)

 

1. Karių pirmosios pagalbos teikimo ypatumai, karių pirmosios pagalbos priemonės ir jų panaudojimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

3. Pirmosios pagalbos teikimas cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio (CBRB) užteršimo sąlygomis.

4. Individualių profilaktinių medicinos priemonių taikymas.

5. Užkrečiamųjų ligų požymiai ir profilaktika.

6. Psichologinės pagalbos principai.

7. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

30

5.

KT

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(001)

1. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

3. Pirmosios pagalbos naujovės.

20