H6 – apgyvendinimo paslaugų higiena

H6

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (013)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. 6 val.

 

013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H6

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai